Beşiktaş İstasyon Alanı Genel Görünüm 7. Aşama(23.08.2017)