Teke Tek Özel – Stresle başa çıkmanın yolları (Özgür Şamilgil)